Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Death Education – Good Practice

StandOutEdu Michail Georgalla 4, Engomi, Nicosia

The value of Death Education in schools is to enable pupils to recognize and cope with loss and grief, to become more aware of their mortality, and to fully embrace […]

Παιδαγωγική απώλειας και πένθους μέσα από την παιδική λογοτεχνία

Θεωρητική πλαισίωση των εννοιών της απώλειας και του πένθους - Συνοπτική αναφορά στο ιστορικό γίγνεσθαι και τους επιδιωκόμενους στόχους της Παιδαγωγικής της Απώλειας και του Πένθους - Προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων […]