Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα με τίτλο: “Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου”

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που καλούνται να αντιμετωπίσουν την αρρώστια, την απώλεια και τον θάνατο στο εργασιακό τους περιβάλλον και στην καθημερινή τους ζωή (εν ενεργεία και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι/ες σε δομές και ιδρύματα, πολίτες που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις συγκεκριμένες δεξιότητες ζωής). Η […]

Death Education in elementary school: Teachers’ perceptions and affective experiences of an in-service training program in Cyprus

15th International Conference on the Social Context of Death, Dying and Disposal: Diversity and Decolonisation online

Due to the Covid-19 pandemic, the need for Death Education is more pronounced than ever. The purpose of this paper is to analyze elementary school teachers’ perceptions and affective experiences of an in-service training on death education taught by the first author over three years at the Cyprus Pedagogical Institute. The teacher training focused on […]

Παιδαγωγική της Απώλειας και του Πένθους – Καλές Πρακτικές

Το σεμινάριο αφορά εκπαιδευτικούς Δημοτικής (Λευκωσίας και Πάφου) και προσφέρεται στο πλαίσιο του Διημέρου Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Στοχέυει στην παρουσίαση καλών πρακτικών ένταξης των εννοιών της απώλειας και του πένθους σε συζητήσεις με παιδιά στο σχολικό πλαίσιο. Περιεχόμενο του Σεμιναρίου: - Θεωρητική πλαισίωση των εννοιών της απώλειας και του πένθους. - Συνοπτική αναφορά […]

Παιδαγωγική της Απώλειας και του Πένθους – Καλές Πρακτικές

Το σεμινάριο αφορά εκπαιδευτικούς Δημοτικής (Λευκωσίας και Πάφου) και προσφέρεται στο πλαίσιο του Διημέρου Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Στοχέυει στην παρουσίαση καλών πρακτικών ένταξης των εννοιών της απώλειας και του πένθους σε συζητήσεις με παιδιά στο σχολικό πλαίσιο. Περιεχόμενο του Σεμιναρίου: - Θεωρητική πλαισίωση των εννοιών της απώλειας και του πένθους. - Συνοπτική αναφορά […]

Παιδαγωγική απώλειας και πένθους μέσα από την παιδική λογοτεχνία

Θεωρητική πλαισίωση των εννοιών της απώλειας και του πένθους - Συνοπτική αναφορά στο ιστορικό γίγνεσθαι και τους επιδιωκόμενους στόχους της Παιδαγωγικής της Απώλειας και του Πένθους - Προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων που εντάσσουν τις υπό εξέταση έννοιες σε συζητήσεις με παιδιά βασισμένες σε παιδικά βιβλία - Ερευνητικά δεδομένα από συναφές έργο

Death Education – Good Practice

StandOutEdu Michail Georgalla 4, Engomi, Nicosia, Cyprus

The value of Death Education in schools is to enable pupils to recognize and cope with loss and grief, to become more aware of their mortality, and to fully embrace their lives. Death Education provides pupils with opportunities to explore the subject of death and loss both intellectually and affectively, to examine how culture and […]

Η “εξαφάνιση” και τι έγινε εκείνο το καλοκαίρι

Workshop με θέμα την απώλεια και το πένθος - για παιδιά και εφήβους 12+                        Εμψυχώτριες: Χριστίνα Γεωργίου, Χαρά Κυριακίδου, Πολυξένη Στυλιανού Ένα καράβι δικό σου θα φτιάξεις στο εργαστήριο αυτό και θ' αρμενίσουμε παρέα σε νερά που συνήθως αποφεύγουμε. Σ' ωκεανούς που μας φέρνουν […]