Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

Η “εξαφάνιση” και τι έγινε εκείνο το καλοκαίρι

Workshop με θέμα την απώλεια και το πένθος - για παιδιά και εφήβους 12+                        Εμψυχώτριες: Χριστίνα Γεωργίου, Χαρά Κυριακίδου, Πολυξένη Στυλιανού Ένα καράβι δικό σου θα φτιάξεις στο εργαστήριο αυτό και θ' αρμενίσουμε παρέα σε νερά που συνήθως αποφεύγουμε. Σ' ωκεανούς που μας φέρνουν […]

Death Education – Good Practice

StandOutEdu Michail Georgalla 4, Engomi, Nicosia

The value of Death Education in schools is to enable pupils to recognize and cope with loss and grief, to become more aware of their mortality, and to fully embrace their lives. Death Education provides pupils with opportunities to explore the subject of death and loss both intellectually and affectively, to examine how culture and […]

Παιδαγωγική απώλειας και πένθους μέσα από την παιδική λογοτεχνία

Θεωρητική πλαισίωση των εννοιών της απώλειας και του πένθους - Συνοπτική αναφορά στο ιστορικό γίγνεσθαι και τους επιδιωκόμενους στόχους της Παιδαγωγικής της Απώλειας και του Πένθους - Προτεινόμενα σχέδια μαθημάτων που εντάσσουν τις υπό εξέταση έννοιες σε συζητήσεις με παιδιά βασισμένες σε παιδικά βιβλία - Ερευνητικά δεδομένα από συναφές έργο