Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

  • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα με τίτλο: “Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου”

15 Ιουνίου, 2021 - 31 Ιουλίου, 2021

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που καλούνται να αντιμετωπίσουν την αρρώστια, την απώλεια και τον θάνατο στο εργασιακό τους περιβάλλον και στην καθημερινή τους ζωή (εν ενεργεία και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι/ες σε δομές και ιδρύματα, πολίτες που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις συγκεκριμένες δεξιότητες ζωής).

Η Παιδαγωγική της Απώλειας και του Θανάτου (Θαναταγωγική) έχει στόχο να προάγει τη θετική συναισθηματική ανάπτυξη και την ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων/οδυνηρών πλευρών της ανθρώπινης ζωής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.